แพ็กเกจตรวจสารก่อภูมิแพ้ในเลือด (Blood Test Allergy Package)

3,290 ฿

โปรแกรมตรวจคัดกรอง “สารก่อภูมิแพ้” ทดสอบอาการแพ้ทั้งในอากาศและอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจนี้เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ โดยการตรวจเลือด

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

  • ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการแพ้

การเตรียมตัวรับบริการ:

  • ไม่ต้องงดยาแก้แพ้เหมือนตรวจสารภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ

ข้อควรรู้ก่อนตรวจสารก่อภูมิแพ้ในเลือด

การตรวจนี้ ไม่แนะนำให้ใช้ประเมินว่า ยังแพ้สารชนิดนั้นอยู่หรือไม่ หากผู้ป่วยไม่ได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นเป็นระยะเวลานาน เมื่อตรวจจะได้ค่าเลือดเป็นลบ และเข้าใจว่าไม่มีอาการแพ้สารชนิดนั้นแล้ว แต่ในความจริงนั้น หากผู้ป่วยได้รับสารชนิดนั้นอีก ก็เกิดอาการแพ้ตามเดิม ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องหลีกเลี่ยงกับสารที่แพ้เพื่อไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้อีก

ราคา:

3,290 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ ค่าแปลผล และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือรายการตรวจ
  • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกหู ตา คอ จมูก ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2054, 2055