ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ปี 2567 (Valentine’s Day 2024)

3,400 ฿3,700 ฿

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

ราคา:

ตรวจสุขภาพทั่วไป:

  • Man ราคา 3,400 บาท
  • Woman ราคา 3,700 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. กรณีผู้รับบริการเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ” PRE-MARRIAGE ” คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล
  2. กรณีผู้รับบริการ ยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
  3. โปรแกรมนี้สำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้
  4. โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  5. Code โปรโมชั่น C999999902

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)