แพ็กเกจส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy Package)

21,000 ฿31,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

แบบยาชา 21,000 บาท
แบบยาสลบ 31,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจกรณีส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023