แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Laparoscopic Colectomy Package)

334,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้

• สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ตำแหน่ง Ascending, Descending, Sigmoid colon เท่านั้น
• ค่าห้องพัก (Standard room) รวมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
• ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์
• ค่าบริการห้องผ่าตัด และค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดระยะเวลานอน 4 วัน 3 คืน (รวมวันผ่าตัด)
• ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด และหลังผ่าตัด ตามรายการที่ระบุ
ในแพ็กเกจเท่านั้น
• ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น
• ค่ายากลับบ้านตามที่ระบุในแพ็กเกจ
• การพิจารณาเข้า Package ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ราคา:

334,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

แผนกศัลยกรรม ชั้น 2 0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023 มือถือ 08 4027 2076 วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 11.00 น.