แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Laparoscopic Colectomy Package)

334,000 ฿

คำอธิบาย

ราคา:

334,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ตำแหน่ง Ascending, Descending, Sigmoid colon เท่านั้น

• ค่าห้องพัก (Deluxe room) รวมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

• ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์

• ค่าบริการห้องผ่าตัด และค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดระยะเวลานอน 3 คืน (รวมวันผ่าตัด)

• ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด และหลังผ่าตัด ตามรายการที่ระบุ

ในแพ็กเกจเท่านั้น

• ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น

• ค่ายากลับบ้านตามที่ระบุในแพ็กเกจ

• การพิจารณาเข้า Package ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

แผนกศัลยกรรม ชั้น 2 0 4333 3555 ต่อ 2026 มือถือ 08 4027 2076