แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium Excision Package)

12,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

12,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
  • แพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับผ่าตัดต้อเนื้อตาต่อ 1 ข้าง พร้อมปลูกถ่ายเยื่อบุตา
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตา หู คอ จมูก ชั้น 2
0 4333 3555 ต่อ 2054, 2055