แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Extraction Package)

29,500 ฿36,500 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

วิธีมาตรฐาน 29,500 บาท
คลื่นอัลตร้าซาวด์ 36,500 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าล้างท่อน้ำตา
  • แพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกหู ตา คอ จมูก ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2054, 2055