แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score Package)

3,990 ฿

ขึ้นชื่อว่า “หัวใจ”  แน่นอนว่าต้องมีความสำคัญกับร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก และมันจะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถใช้ “เทคโนโลยี” เพื่อใช้ตรวจเช็คสภาพหัวใจของเราได้

คำอธิบาย

แพ็กเกจนี้เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตรวจหาหินปูนที่บริเวณหลอดเลือดแดงโคโรนารี

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น

  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน
  • สูบบุหรี่
  • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก(อ้วน) ไม่ออกกำลังกาย
    มีภาวะเครียด

การเตรียมตัวรับบริการ:

ไม่ต้อง งดน้ำ และอาหาร สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้เลย

ราคา:

3,990 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์และค่าบริิการของโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์ กรณีรักษาผู้ป่วยนอก
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001