ทพ. ธนัท จรัสรังสีชล

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
ดูเพิ่มเติม