นพ. ภาณุมาศ ไกรสร

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม

แพทย์สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน

ดูทั้งหมด