ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา,ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งและโรคเต้านม , มะเร็งเต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน