นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย,2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน