นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย,2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม