นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย,2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

6

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

13

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม