นพ. ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม