นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย,2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม