นพ. ณัฐพล สุแสงรัตน์

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551

  • วุฒิบัตร

สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย,2559

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม