นพ. นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา , ประเทศไทย, 2557

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคทางเดินปัสสาวะ
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
ปัญหาเรื่องหลั่งเร็ว
อวัยวะเพศผิดรูป
ขลิปหนังหุ้มปลาย


ตารางปฏิบัติงาน