นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2557
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางเดินปัสสาวะ
  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • ปัญหาเรื่องหลั่งเร็ว
  • อวัยวะเพศผิดรูป
  • ขลิปหนังหุ้มปลาย

ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด