นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2557
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางเดินปัสสาวะ
  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • ปัญหาเรื่องหลั่งเร็ว
  • อวัยวะเพศผิดรูป
  • ขลิปหนังหุ้มปลาย

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

25

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย
ดูเพิ่มเติม

บทความ

ดูทั้งหมด