นพ. นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย
ดูเพิ่มเติม