นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2557
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางเดินปัสสาวะ
  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • ปัญหาเรื่องหลั่งเร็ว
  • อวัยวะเพศผิดรูป
  • ขลิปหนังหุ้มปลาย

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

13

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

20

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

27

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

7

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

14

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

21

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

28

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย
ดูเพิ่มเติม