นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกสุขภาพท่านชาย

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2557
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางเดินปัสสาวะ
  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
  • ปัญหาเรื่องหลั่งเร็ว
  • อวัยวะเพศผิดรูป
  • ขลิปหนังหุ้มปลาย

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

3

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

10

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

กันยายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

17

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

24

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

7

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

มกราคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

14

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

21

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

28

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

1

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

8

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

เมษายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

15

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

22

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

29

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

2

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

9

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

กันยายน

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

16

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

23

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

30

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 21:00-22:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกสุขภาพท่านชาย
ดูเพิ่มเติม

บทความ

ดูทั้งหมด