นพ. กฤติน ขจรวงศ์สถิต

คลินิกมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรฯ

สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,2558
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก,ปะเทศไทย,2561

Certificate of attendance, Minimally Invasive Colorectal Surgery Course, Kyungpook National University Medical Center, Daegu, Korea, September 2017

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง (Colorectal cancer)
โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano)
การผ่าตัดลำไส้โดยการส่องกล้อง (Laparoscopic colorectal surgery)
การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ขั้นสูง (Advanced colonoscopy, EMR, ESD)

 

 


ตารางปฏิบัติงาน