นพ.กฤติน ขจรวงศ์สถิต

คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,2558
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก,ปะเทศไทย,2561
  • Certificate of attendance, Minimally Invasive Colorectal Surgery Course, Kyungpook National University Medical Center, Daegu, Korea, September 2017
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง (Colorectal cancer)
  • โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
  • โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano)
  • การผ่าตัดลำไส้โดยการส่องกล้อง (Laparoscopic colorectal surgery)
  • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ขั้นสูง (Advanced colonoscopy, EMR, ESD)

 

 


ตารางปฏิบัติงาน