นพ.อนุชิต  พันธุ์คงทรัพย์

นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ระบบประสาท

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

1

กันยายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

8

กันยายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

15

กันยายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

22

กันยายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

29

กันยายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 13:00-14:00

คลินิกศัลยกรรมประสาท และกระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม