นพ.ชัยภักดิ์   เตชะเพชรไพบูลย์

นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์

คลินิกศัลยกรรม

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
วุฒิบัตร ฯ

ศัลยศาสตร์ , ประเทศไทย, 2564

ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

3

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

10

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

17

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

24

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ดูเพิ่มเติม