ร่วมงานกับเรา

สำหรับสมัครเข้าร่วมเป็นพนักงาน

แผนกบุคคล ชั้น 13
โทร. 043-333-555 ต่อ 1301
สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ :
1) ด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล (ห้องบุคคล 2) ชั้น 13 หรือ
2) ส่งเอกสารสมัครงานที่ e-mail : hr@rph.co.th

สำหรับสมัครเข้าร่วมองค์กรแพทย์

เลขานุการองค์กรแพทย์ ชั้น 14
สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ :
1) ด้วยตนเอง หรือ
2) ส่งเอกสารสมัครงานที่ e-mail : laemtong.p@rph.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน (พนักงาน)