คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อย่างครอบคลุมครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal surgeon) และทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) โดยมุ่งเน้นให้การดูแลอย่างเฉพาะราย (Personalized medicine) เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การบริการ

 ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่

 • การรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ทั้งแบบไม่ต้องผ่าตัด และแบบผ่าตัด

 • การผ่าตัดรักษาโรคฝีคัณฑสูตรแบบเก็บหูรูดทวารหนัก (LIFT procedure)

 • การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงครอบคลุมทุกระยะอย่างเหมาะสม

 • การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงส่วนปลายแบบเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการมีถุงหน้าท้องทวารเทียมถาวร

 • การตรวจส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Diagnostic colonoscopy)

 • การผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่ (EMR, ESD)

 • การผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการเจาะรูส่องกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery)

 อาการที่ควรพบแพทย์

 • ขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายลำบาก อุจจาระลำเล็กผิดปกติ

 • ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปน

 • ปวดหรือคันบริเวณรอบทวารหนัก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ