คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

การเจริบเติบโตที่เป็นปกติของเด็กอาศัยการร่วมมือของหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยในตัวเด็กเองและปัจจัยภายนอกตัวเด็ก เช่น การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง อาหารการกิน เวลาในการหลับตื่น รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับปัจจัยภายในตัวเด็ก ฮอร์โมน และการเจริญของกระดูก เป็นอีก 2 ปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตที่เป็นปกติของเด็ก

          ปัจจุบันผู้ปกครองหลายท่านให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของบุตรหลาน คลินิกนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็กโดยเฉพาะ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาคอยให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษา

ใครบ้างที่ต้องรับคำปรึกษาจากคลินิกนี้

  • ภาวะที่เด็กมีตัวเล็กหรือตัวใหญ่ผิดปกติไม่สมวัย (เตี้ย/สูงผิดปกติ)
  • ภาวะที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหรือช้าเกินไป (มีหน้าอก, มีการพัฒนาของอวัยวะเพศ, เสียงแตก, มีกลิ่นตัวเร็วหรือช้าผิดปกติ รวมถึงการไม่มีประจำเดือนในช่วงวัยอันควร หรือเคยมีแล้วขาดหายไป)
  • ความผิดปกติของอวัยวะเพศ ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศกำกวม รูปเปิดอวัยวะเพศอยู่ผิดที่ อัณฑะไม่ลงถุง
  • โรคความผิดปกติของต่อมใต้สมอง
  • ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
  • โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
  • โรคความผิดปกติของต่อมหมวกไต
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนในกลุ่มคนข้ามเพศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ