คลินิกเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อ

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อ

โรคเบาหวานในปัจจุบันเป็นภัยเงียบที่ทำร้ายคนไทยมานานเพราะในช่วงแรกที่เริ่มเป็นเบาหวานผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติเพื่อเตือนให้ผู้ป่วยได้ป้องกันและรักษาตนเอง  ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นกระหายน้ำ  ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลดเมื่อระดับน้ำตาลสูงมากกว่า 200 มก/ดล.  หากแต่ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงผิดปกติไม่ว่าจะเป็น อัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ไตวาย จอประสาทตาผิดปกติ  เส้นสาทผิดปกติ เป็นต้น

                ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นรับประทานอาหารขยะ  อ้วน  ขาดการออกกำลังกาย  จึงทำให้คนไทยเสี่ยงเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น  ปัญหาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานจึงเพิ่มขึ้นตามแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้  คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลราชพฤกษ์พร้อมดูแลท่านตั้งแต่กลุ่มเสี่ยงเป็นเบาหวานและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานแล้วเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานรวมทั้งทำให้ท่านมีสุขภาพกายใจดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข

ใครบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานและควรได้รับการคัดกรองเบาหวาน

 1. มีประวัติเป็นเบาหวานในญาติสายตรง
 2. อ้วน
 3. ขาดการออกกำลังกาย
 4. เคยเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์
 5. เคยคลอดบุตรน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป
 6. เป็นความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูงอยู่เดิม
 7. เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดเช่น อัมพฤกษ์  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 8. น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ  ปัสสาวะบ่อย  กระหายน้ำ
 9. ติดเชื้อในร่างกายง่ายและบ่อยไม่ทราบสาเหตุ
 10. ใช้ยากลุ่ม steroid ซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้

                ต่อมไทรอยด์มีความสำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบประสาท  และระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย  โดยฮอร์โมนไทรอยด์เป็นตัวรักษาสมดุลนี้หากร่างกายมีฮอร์โมนมากผิดปกติในคนไข้ไทรอยด์เป็นพิษย่อมทำให้มีการเผาผลาญพลังงานมากผิดปกติคนไข้ก็จะมีอาการ ขี้ร้อน  น้ำหนักลด  หงุดหงิดง่าย  ใจสั่น  มือสั่น  ท้องเสีย  หากขาดฮอร์โมนก็จะส่งผลตรงกันข้ามคือ  ขี้หนาว  น้ำหนักขึ้น  เฉื่อยชา  ผิวแห้ง  ท้องผูก  ไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  และโรคสมองเสื่อม อีกทั้งอาการคอโตอาจเป็นอาการเริ่มต้นของเนื้องอกไทรอยด์ได้  ซึ่งเนื้องอกมีทั้งชนิดเนื้อดีและเนื้อร้าย  มะเร็งไทรอยด์ส่วนใหญ่รักษาหายขาดได้หากได้รับการินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่นๆ

อาการของไทรอยด์ผิดปกติที่ควรพบอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ

 1. คลำได้ก้อนที่คอหรือมีอาการกลืนเจ็บ  กลืนลำบาก  เสียงแหบ
 2. น้ำหนักเพิ่มหรือลดไม่ทราบสาเหตุ
 3. เหนื่อยง่ายใจสั่นมือสั่นหงุดหงิดง่าย 
 4. ขี้ร้อนหรือขี้หนาวผิดปกติ
 5. ท้องผูกหรือท้องเสียผิดปกติ
 6. เฉื่อยชาหรือผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่สุข
 7. เหงื่ออกมากและง่ายมีผิวชื้นผิดปกติ  หรือ ผิวแห้งผิดปกติ
 8. ผมร่วงง่ายหรือผมหยาบผิดปกติ
 9. ตาโปนผิดปกติ

บริการของคลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลราชพฤกษ์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการดังนี้

 1. โรคเบาหวานทุกชนิดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ทั้งในผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือกลุ่มเสี่ยงเป็นเบาหวาน
 2. โรคของต่อมใต้สมอง ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ทั้งกลุ่มฮอร์โมนผิดปกติ และกลุ่มเนื้องอกของต่อมใต้สมอง
 3. โรคของต่อมไทรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ทั้งกลุ่มฮอร์โมนผิดปกติ เช่นไทรอยด์เป็นพิษ  ไทรอยด์ต่ำ  และกลุ่มเนื้องอกของต่อมไทรอยด์
 4. โรคของต่อมพาราไทรอยด์ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งกลุ่มฮอร์โมนผิดปกติ และกลุ่มเนื้องอกของต่อมพาราไทรอยด์
 5. โรคของต่อมหมวกไต ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ทั้งกลุ่มฮอร์โมนผิดปกติ และกลุ่มเนื้องอกของต่อมหมวกไต
 6. โรคกระดูกพรุน ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 7. โรคเมตาบอลิก ซินโดรม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 8. โรคอ้วน ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 9. โรคความดันโลหิตสูงในคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปีเพราะต้องหาสาเหตุจากระบบต่อมไร้ท่อ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ