คำแนะนำการทำงานของตับผิดปกติ

การทำงานของตับผิดปกติ หากพบค่าสูงกว่าปกติ 3-5 เท่า หมายถึง ตับทำงานหนักมากกว่าปกติ หรือตับเกิดการอักเสบ ต้องได้รับการดูแลหลีกเลี่ยงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง หากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และอาจเป็น โรคมะเร็งตับ ได้ในอนาคต