ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดผิดปกติ โดยไขมันในร่างกายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ไขมันอันตรายและไขมันชนิดดี