การดูแลตัวเอง ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดการดูแลตัวเอง

ก่อนเริ่มการรักษา ด้วยยาเคมีบำบัดแพทย์จะอธิบายให้เข้าใจถึงข้อบ่งชี้ วิธีการและผลข้างเคียง

จากการให้ยาเคมีบำบัดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกันในยาแต่ละสูตรโดยทั่วไปแนะนำให้ผู้ป่วย

ดูแลตนเอง ดังนี้