วีดีโอ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

🌼 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13

📍 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ยังคงให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการGlobal Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA)เพื่อป้องการแพ่กระจายและการติดเชื้อไวรัส COVID-19

📍โดยนำหุ่นยนต์วัดอุณหภูมิมาให้อำนวยความสะดวกวัดอุณหภูมิ แก่ผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม ตรงบริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะสวมหน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทและผู้ดำเนินรายการตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของบริษัททุกคนได้ตรวจคัดกรอง ATK เรียบร้อยแล้ว

📍 ทั้งนี้จุดพยาบาลควบคุมโรคประจำอยู่จุดด้านหลังห้องประชุมหมั่นสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมประชุมทำความสะอาด และไมค์ด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาด คาวีไวพ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาด

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555