ฝึกซ้อม ดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้ทำการฝึกซ้อม ดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการทบทวน และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้รับบริการ ให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์จริง ซึ่งในการซ้อมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมครูฝึกจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้ด้านอัคคีภัย และได้ฝึกปฏิบัติจริงจากเหตุการณ์จำลองอีกด้วย

#ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ#โรงพยาบาลราชพฤกษ์#ขอนแก่น

#ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์#แม้กายป่วยใจไม่ป่วย#RPH#JCI

” อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ “

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555