ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ร่วมงานร่วมงาน ISAN BCG EXPO 2022

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ร่วมงาน ISAN BCG EXPO 2022 บนเวที เว่าถึงขอนแก่น ในหัวข้อ “อยู่ดีมีแฮง 5.0 (Medical Wellness) ” สุขกาย สบายใจ”

เวทีทอล์กที่จะพาไปทะลวงถึงแก่นของความเป็นอีสานในด้านเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืน

เวทีนี้คือส่วนหนึ่งของงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ณ Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) จังหวัดขอนแก่น

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼

” อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ “

https://www.facebook.com/thepeoplecoofficial/videos/530429408968521/?mibextid=NnVzG8