5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มีกิจกรรม

เยี่ยมสวัสดีผู้รับบริการ(คุณพ่อ)เนื่องในโอกาสวันพ่อ และส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อทุกท่าน

ให้หายป่วยโดยเร็ว สุขภาพแข็งแรง

🌼ด้วยความห่วงใย

แม้กายป่วย…ใจไม่ป่วย

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์ “อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”