โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ”เป็นสถานประกอบการดีเด่น”ประจำปี 2565

📍วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(HR) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ประธานในพิธีมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ “เป็นสถานประกอบการดีเด่น”ประจำปี 2565 ที่ได้เป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๔

🌼โรงพยาบาล ขอขอบพระคุณรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนงานภาค ๔

🌼และทางโรงพยาบาลขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวัฯสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๔ ครบรอบ 8 ปี

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์

” อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆดังนี้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555 ต่อ 3000 , 3001