บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Advance Care Plan และ Communication

🌼เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Advance Care Plan และ Communication

🌼เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดูแลแบบประคับประคอง สามารถออกแบบอนาคตได้ว่าหากเกิดสถานการณ์เจ็บป่วยใดขึ้นแล้ว ต้องการให้แพทย์ดูแลในแนวทางใด ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองยังเป็นหนึ่งในแนวทางที่องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุน

🌼เพื่อให้แต่ละประเทศมีการดำเนินงานภายใต้บริบทในระบบสุขภาพของตนโดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

ปรมาจารย์ผู้บุกเบิกและปลูกฝังการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

“อบอุ่นเหมือนบ้าน

เชี่ยวชาญการรักษา

เยียวยาด้วยหัวใจ”

📍ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการได้ที่

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555