พรบ.ไม่ขาดคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้นในวงเงิน30,000 บาท ที่…โรงพยาบาลราชพฤกษ์

พรบ.ไม่ขาดคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น
ในวงเงิน30,000 บาท ที่…โรงพยาบาลราชพฤกษ์

อุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการจราจร
ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ( Trauma Center ) พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลายพร้อมให้บริการช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

” อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ “

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการที่

  • WEBSITE : www.rph.co.th
  • FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital
  • LINE : ID @rphline
  • TEL : 043-333-555