รับสมัครร้านค้า

รับสมัครร้านค้า ประเภทข้าวราดแกง ร้านผลไม้และขนมหวาน เพื่อจำหน่ายอาหาร ในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น 1 • รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2565
• วันสัมภาษณ์ (นัดชิมอาหาร) : วันที่ 6 ธันวาคม 2565
• ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 13 ธันวาคม 2565
• เริ่มจำหน่ายอาหาร : ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณัฐชยา มาตเลี่ยม
มือถือ 098 146 9836 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ช่องทางการส่งใบสมัคร : missnumnim893@gmail.com

หรือส่งได้ที่ศูนย์อาหารชั้น 1 ของโรงพยาบาลราชพฤกษ์