โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดรักษาโครงการเบิกจ่ายตรง ข้าราชการ และครอบครัว

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เปิดให้บริการโปรแกรมนัดผ่าตัดล่วงหน้า
สิทธิจ่ายตรงข้าราชการและครอบครัว


👉🏻เพียงยื่นบัตร ตรวจสอบสิทธิ
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ไม่ต้องรอนาน


โปรแกรมการผ่าตัด กว่า 52 รายการ
ที่สามารถใช้เบิกได้
👉🏻 สามารถใช้สิทธิอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมได้
🌼 สิทธิประกันสุขภาพ
🌼 สิทธิประกันสังคม (กรณีคลอดบุตร)
👉🏻 ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารสิทธิการรักษาพยาบาล ชั้น 4
โทร.043-333555 ต่อ 4021, 4024 ( ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. )