ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

เพื่อให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครอบคลุม ครบวงจร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์
ได้เปิดให้บริการตรวจ MRI หรือเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้นเนื่องจากการตรวจ MRI สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อที่ปกติและผิดปกติได้อย่างชัดเจน

ทำไมต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยเครื่อง MRI สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะ โรคทางสมอง
ประสาทไขสันหลัง โรคหัวใจ โรคในช่องท้อง และโรคกระดูกและข้อ ได้อย่างชัดเจน เช่น ภาวะขาดเลือดในสมอง เนื้องอกในสมอง
ตับ ไต ตับอ่อนและไต เป็นต้น และสามารถตรวจเส้นเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสีเช่นเดียวกับการตรวจ CT

การทำงานของเครื่อง MRI
MRI หรือ เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจดูอวัยวะภายในที่ปลอดจากรังสีเอ็กซ์(X-ray) หลักการทำงานMRI จะอาศัยการทำปฏิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุ กับ อนุภาคโปรตอนที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของร่างกาย ทำให้ได้สัญญาณภาพ (image signal) แล้วถูกเปลี่ยนเป็นภาพของอวัยวะภายใน

ข้อห้ามสำหรับการเข้ารับการตรวจ เอ็มอาร์ไอ ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำด้วยโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องปั๊มอินซูลิน เครื่องช่วยฟังที่ฝังในหูชั้นใน เป็นต้น ส่วนเครื่องที่ต้องพิจารณาชนิดของวัสดุที่ต้องดูเป็นกรณีไป เช่น ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมบางชนิด เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดดามหลอดเลือด (stent)
การตรวจ MRI ยังสามารถบอกขอบเขตของโรคได้ถูกต้อง และ แม่นยำ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
• ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ ยกเว้นการตรวจ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ควรงดอาหารก่อนตรวจ 4 ชั่วโมง
• เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้
• ลดการแต่งหน้าลงเพราะอาจมีโลหะผสมอยู่ในเครื่องสำอางค์ ถอดฟันปลอม เครื่องช่วยฟัง เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะออกให้หมด และเก็บไว้ในที่เก็บของที่แผนกเตรียมไว้ให้
• นำเหรียญสตางค์ บัตรเครดิต บัตรเอที่เอ็ม โทรศัพท์ ออกจากตัวให้หมดก่อนเข้าห้องตรวจ

การตรวจ MRI ใช้เวลานานแค่ไหน ?
โดยเฉลี่ยการตรวจใช้เวลาประมาณ 20 – 45 นาที ต่อ การตรวจ 1 ส่วน

นัดหมายเข้ารับบริการและ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกรังสีวินิจฉัย โทร.043-333555 ต่อ 2092

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
ด้วยหัวใจความความเป็นมนุษย์