โรงพยาบาลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Financial Management Award) จากงาน Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2021

🌼เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับเกียรติ
ให้เป็น “โรงพยาบาลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Financial Management Award) ”
จากงาน Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2021 จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยมี นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เป็นผู้ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์