โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA’s COVID -19

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ไปทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการเดินทางเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยทั่วโลกและในประเทศไทย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA’s COVID -19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทย
เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด19 และการได้รับประสบการณ์ที่ดีในขบวนการเข้ารับการรักษาของคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารักษา ขณะรักษา และหลังการรักษาดูแลของคนไข้ที่มาจากต่างประเทศและคนไข้ในประเทศไทย

มั่นใจไปกับเราในทุก ๆ สถานการณ์
โรงพยาบาลราชพฤกษ์