มาตรการในการจัดประชุมและสัมมนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้มีการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเจ้าของบริษัทของพวกเราทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล, รับทราบข่าว รวมไปถึงการเปิดให้ถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจทุกท่านได้เข้าร่วมงาน

ซึ่งการดำเนินงานของเรานั้นก็ได้เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น ด้วยความสงบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ด้วยการตรวจคัดกรองผู้ร่วมประชุมถึง 2 ขั้นตอนก่อนเข้าห้อง

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราขอสัญญาว่าจะพัฒนาและรักษามาตรฐานต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกๆท่านได้มีให้กับพวกเรามาตลอด

แม้กายป่วย ใจไม่ป่วย…

โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼

มาตรการในการจัดประชุมและสัมมนา

มาตรการปฏิบัติ กรณีจัดงานประชุมหรือสัมมนา ระหว่างช่วงระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 🏨เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้มีการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเจ้าของบริษัทของพวกเราทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล, รับทราบข่าว รวมไปถึงการเปิดให้ถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจทุกท่านได้เข้าร่วมงานซึ่งการดำเนินงานของเรานั้นก็ได้เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น ด้วยความสงบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ด้วยการตรวจคัดกรองผู้ร่วมประชุมถึง 2 ขั้นตอนก่อนเข้าห้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราขอสัญญาว่าจะพัฒนาและรักษามาตรฐานต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกๆท่านได้มีให้กับพวกเรามาตลอดแม้กายป่วย ใจไม่ป่วย…โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼

Posted by โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital on Wednesday, April 29, 2020