แพ็กเกจตรวจระดับฮอร์โมนในเด็ก Endocrine test ( L-Dopa ) Package

15,300 ฿

คำอธิบาย

ราคา

15,300 บาท

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• การตรวจแพ็กเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

• ผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด โรคเบาหวานหรือเคยมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มีประวัติชัก ควรหลีกเลี่ยงการตรวจนี้

• ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

• ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 2

0 4333 3555 ต่อ 2036