สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการและครอบครัว แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

13,500 ฿29,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

  • คลอดธรรมชาติ ราคา 13,500 บาท
  • ผ่าตัดคลอด ราคา 22,000 บาท
  • คลอดธรรมชาติ + ทำหมัน ราคา 23,700 บาท
  • ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน ราคา 29,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• ผู้มีสิทธิต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง สามารถเช็คได้ที่ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลราชฤกษ์

• การผ่าตัดคลอดใช้สิทธิได้ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด / กรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

• ต้องมีประวัติการฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ กรณีเจ็บครรภ์คลอดธรรมชาติ ไม่ต้องนัดล่วงหน้า สามารถใช้สิทธิได้

• ราคาคุณแม่ อาทิ ค่าห้องคลอด&ห้องผ่าตัด ค่าห้องพัก ค่าแพทย์ ค่ายา&เวชภัณฑ์ ฯลฯ

• D980 ชำระกรณีลูก (ปกติ) 6,500 บาท

• D990 ชำระกรณีลูก (ป่วย) 27,200 บาท