นพ. ศรีชัย ครุสันธิ์

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา
ดูเพิ่มเติม