ผศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์

คลินิกอายุรศาสตร์

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526
วุฒิบัตรฯ
  • สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2529
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • รังสีรักษาทุกรูปแบบ
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบำบัด

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

24

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

4

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

11

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

18

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

25

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา
ดูเพิ่มเติม