ผศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526
วุฒิบัตรฯ
  • สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2529
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • รังสีรักษาทุกรูปแบบ
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบำบัด

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

7

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

14

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

21

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

28

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกรังสีรักษา
ดูเพิ่มเติม