นพ.รักศักดิ์ ศักดิ์ศิริรักษ์

คลินิกศัลยกรรม

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน