คลินิกโรคติดเชื้อเด็ก

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกโรคติดเชื้อเด็ก

  โรคติดเชื้อ คือความผิดปกติที่เกิดจากการที่ร่างกายหรืออวัยวะมีการสัมผัสหรือรับเชื้อโรคเข้าสู้ร่างกาย  หลังจากที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางผิวหนังที่หรือเนื้อเยื่ออ่อน ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร หรือระบบอื่นๆ ร่างกายจะมีกลไกในการจัดการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกัน หากระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ไหว ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อและมีอาการแสดงของระบบที่มีการติดเชื้อ

อาการและความรุนแรงของโรค ติดเชื้อในแต่ละคน จะแตกต่างกันไปขึ้นกับ ชนิดและปริมาณของเชื้อโรคที่ได้รับ ความต้านทานของโรคโดยขึ้นกับ อายุ การได้รับวัคซีน การมีภูมิคุ้มกันต่ำ การมีโรคเรื้อรัง  

เด็กที่มีโรคติดเชื้อที่ควรได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ เด็กที่มีอาการดังต่อไปนี้

  • ทารกอายุน้อยกว่า 1 เดือน ที่มีไข้สูงเกิน 38 องศา (ทารกอาจมีการติดเชื้อที่รุนแรง)
  • เด็กที่มีไข้ ซึม ระดับความรู้สึกตัวต่ำลง นอนเยอะ ไม่ตื่น ไม่พูด สับสน คอแข็ง อาเจียน
  • เด็กที่มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย ไอมาก ปากเขียว
  • มีไข้สูงอย่างเดียวหลายวัน เมื่อไข้ลง อาการแย่ลง ซึม ไม่ปัสสาวะ มีเลือดออก ปวดท้อง อาเจียน 0
  • เด็กที่มีไข้สูงตลอด หนาวสั่น ชีพจรเต้นเร็ว ปัสสาวะออกน้อย ซึม อ่อนเพลียมาก (สงสัยภาวะติดเชื้อรุนแรง หรือการติดเชื้อในกระแสเลือด)

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการปรึกษากับกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

  • เด็กที่มีไข้เรื้อรัง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ หรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้น ไข้ไม่ลด
  • เด็กที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคหรือมีประวัติสัมผัสวัณโรคจากผู้ใหญ่
  • ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาการให้วัคซีนป้องกันโรคเป็นกรณีพิเศษ
  • ผู้ที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่เฉพาะเจาะจงหรือทั่วๆไป
  • เด็กที่มีเชื้อเอชไอวี หรือ ต้องการปรึกษาาการตรวจคัดกรองและ/หรือ รักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ