แจ้งความคืบหน้าวัคซีน Moderna Lot 1

📢📢ตามที่ทาง บจก. ซิลลิค ฟาร์มา ได้
มีจดหมายประกาศแจ้งวันส่งมอบวัคซีน
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 64 นี้
คาดว่าจะได้ประมาณ 40% ของยอดจอง
ขณะนี้ทาง รพ กำลังเตรียมการเพื่อนัดหมายการฉีด สำหรับผู้ที่จอง Lot 1

📍โดยทางโรงพยาบาลจะทำการสำรวจประวัติการได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ของท่าน
ในวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564

📍*เพื่อการนัดหมายฉีดวัคซีนให้
ท่านอย่างเหมาะ รวมทั้งข้อแนะนำในการวางแผนฉีดวัคซีนของท่านต่อไป

📢*โรงพยาบาลคาดว่าจะทำการนัดหมายฉีดวัคซีนให้ท่านได้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือน พฤศจิกายน 2564

📍ตามลำดับการจองของท่าน📍