สำหรับท่านที่ได้ทำการจองวัคซีนทางเลือกMODERNA

📢 สำหรับท่านที่ได้ทำการจองวัคซีนทางเลือกMODERNA ไว้กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์
ท่านสามารถชำระเงิน ผ่านลิ้งค์ได้แล้ว 👉🏻กดลิ้งค์เพื่อตรวจสอบสถานะการจอง และสถานะรอชำระเงิน covid.rph.co.th/vaccine

📢สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพื่อเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือ สำหรับ ฉีด 2 เข็มในปีหน้า 2565
👉🏻สามารถลงทะเบียนจองได้เลยนะคะ
👉กดลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนความสนใจจองวัคซีน
https://covid.rph.co.th/vaccine-register-extra

📍 และหลังลงทะเบียนแล้วขั้นตอนต่อไป ท่านสามารถตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านลิ้งค์ตรวจสอบสถานะ
และสามารถชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิการจองวัคซีนสำเร็จได้ ในวันถัดไป

กำหนดระยะเวลาชำระเงินค่ามัดจำ ภายใน 3 วัน *หากเกินกำหนด สิทธิในการจัดลำดับคิวของท่านจะถูกเลื่อนออกไป ในรอบไตรมาส 2-3 ของปี 2565

(โรงพยาบาลจะจัดสรรการฉีดตามลำดับคิวการลงทะเบียนโอนชำระค่ามัดจำ และปัจจัยทางการแพทย์ เช่น ประวัติการได้รับวัคซีนของแต่ละท่าน)