Sale!

Occupational Health Examination of Worker Program

1,490 ฿3,390 ฿

Clear

Description

เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ราคา:

  • พื้นที่อับอากาศ 2,490 บาท
  • งานที่สูง 3,390 บาท
  • ปรุงอาหาร 1,490 บาท
  • ขับรถทางพาณิชย์ 1,590 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายนี้ สำหรับผู้รับบริการคลินิกอาชีวเวชกรรมเท่านั้น
  2. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
  3. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิคิดราคาตามโปรแกรมตรวจ
  4. กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ขอรับฟิล์มเอกซเรย์ ทางโรงพยาบาล คิดราคาค่าบริการเพิ่ม 120 บาท/ฟิล์ม
  5. กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  6. Code โปรโมชั่น C999999908

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001