Sale!

Health Check up Program 2022

1,990 ฿3,990 ฿

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

Clear

Description

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

ราคา:

ตรวจสุขภาพทั่วไป:

  • BASIC 1 (16 รายการ) ราคา 1,990 บาท
  • BASIC 2 (18 รายการ) ราคา 2,790 บาท
  • BASIC 3 (21 รายการ) ราคา 3,990 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน:

  • สำหรับคุณผู้ชาย (11 รายการ) ราคา 3,390 บาท
  • สำหรับคุณผู้หญิง (12 รายการ) ราคา 3,690 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม และรายการตรวจสุขภาพช่องปากและตาเพิ่มเติม ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเท่านั้น
  2. ♀ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้น ♂ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้น
  3. อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดสิทธิคิดอัตราค่าบริการเต็มจำนวน เหมาจ่ายตามโปรแกรม
  5. การชำระเงิน ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ วันที่รับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)