ลดราคา!

แพ็กเกจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัลพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram and Breast Ultrasound)

2,880 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

2,880 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ตรวจคัดกรองและค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์กรณีตรวจรักษา เพิ่มเติมนอกเหนือรายการตรวจ
  • แนะนำให้ตรวจในสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • เหมาะสำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค หรือบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติมะเร็งเต้านม
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเต้านม ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001