ลดราคา!

แพ็กเกจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัลพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram and Breast Ultrasound)

Original price was: 3,850 ฿.Current price is: 2,880 ฿.

คำอธิบาย

ราคา:

2,880 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ตรวจคัดกรองและค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์กรณีตรวจรักษา
  • เพิ่มเติมนอกเหนือรายการตรวจ
  • สตรีที่สามารถตรวจได้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
  • เหมาะสำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค หรือบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็ง
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • Code โปรโมชั่น C888888887

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเต้านม ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001