ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR แบบ Drive Thru

3,000 ฿

คำอธิบาย

🌼 ทราบผลภายใน 6 ชั่วโมง 🌼ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

จองคิวเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR แบบ Drive Thru
ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

 👉  กดจองคิว

🌼 กดจองคิวด้านบนก่อนเข้ารับบริการ 🌼 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
📍 มือถือ066 1210905 📍 โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2115

ราคา:

แบบที่ 1 ตรวจ RT-PCR ราคา 3,000 บาท
แบบที่ 2 ตรวจ RT-PCR เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ Fit To Fly ราคา 3,500 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 10 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

1. ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าใบรับรองแพทย์ แล้ว
2. ราคานี้เป็นค่าตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ และรวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: