แพ็กเกจตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 (COVID-19 Antibody-Quantitative)

650 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน (Antibody) ต่อเชื้อ SARS-CoV2 (โควิด-19) เป็นการตรวจเพื่อทราบว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

จะสร้างภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับเชื้อ หรือ หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ในเวลาที่เหมาะสม และหากตรวจพบระดับภูมิคุ้มกันที่มากพอ

จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และอาจช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง

ราคา:

650 บาท

(รวมค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าพบแพทย์)

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3 (ในเวลาทำการ 07.00 – 17.00 น.)
โทร.043-333555 ต่อ 3000,3001 มือถือ 08 8557 1542


📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โอเปอเรเตอร์ (นอกเวลาทำการ 17.00 น.เป็นต้นไป) โทร.043-333555 ต่อ 2000 มือถือ 08 3666 7788