Sale!

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 (Happy & Healthy Vaccine Program 2021)

4,320 ฿ 3,600 ฿

รายละเอียด

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

ราคา:

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และโรคปอดบวม (Prevnar13)

  • สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ราคา 3,600 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาโปรแกรมข้างต้นให้สิทธิ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงมีโรคประจำตัว
  2. อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดสิทธิคิดอัตราค่าบริการเต็มจำนวน เหมาจ่ายตามโปรแกรม
  4. โปรแกรมนี้สำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ วัคซีนเซนเตอร์ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)