Sale!

โปรแกรมสุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 (Happy & Healthy Check up Program 2021)

3,900 ฿

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

ล้างค่า

รายละเอียด

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ราคา:

ตรวจสุขภาพทั่วไป:

  • สำหรับคุณผู้ชาย ราคา 3,900 บาท
  • สำหรับคุณผู้หญิง ราคา 3,900 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม และรายการตรวจสุขภาพช่องปากและตาเพิ่มเติม ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเท่านั้น
  2. ♀ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้น ♂ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้น
  3. อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดสิทธิคิดอัตราค่าบริการเต็มจำนวน เหมาจ่ายตามโปรแกรม
  5. การชำระเงิน ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ วันที่รับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)