แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19 (Long COVID – 19 Package)

1,990 ฿2,990 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านมีอาการเหล่านี้
– อ่อนเพลียเรื้อรัง
– หายใจไม่ปกติ
– ความจำลดลง
สามารถมาตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลังการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 หรือ สงสัยว่าเคยได้รับเชื้อโควิด-19

ราคาแพ็กเกจ เริ่มต้นที่ 1,990 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมการฉีดสารทึบแสง โดยทั่วไปการตรวจ HRCT
ไม่จำเป็นต้องฉีดสารทึบแสง **ยกเว้นกรณีที่พบความผิดปกติอย่างจำเป็น

เงื่อนไขในการใช้บริการ
1.ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการที่หายจากโควิด-19และผู้ที่สงสัยว่าตนเองเคยได้รับเชื้อโควิด-19
2.ราคาแพ็กเกจนี้ ผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้ทุกกรณี
3.ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
4.ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก และค่ายา


📍นัดหมายเข้ารับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 2
โทร.0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023 (เวลา 08.00-20.00 น.)

📍ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่
Facebook Fanpage : โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital